Служба по
трудова медицина

Работно време: понеделник до петък от 08:30 до 17:00

0888 850 396
Image description

РАБОТИМ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАМЕ И ОБИЧАМЕ ТОВА, КОЕТО РАБОТИМ

СТМ-ПЛЮС е създадена през 1999 година и непрекъснато надгражда нови дейности и увеличава екипа си от доказани специалисти. Ние предлагаме на нашите клиенти цялостно обслужване в областта на трудовата медицина.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Нашата служба по трудова медицина - разполагаме с опитен екип и дългогодишен опит в дейностите, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Разполагаме с лаборатория за измерване на фактори работна среда и електробезопасност акредитирана по ISO 17020-2012

МОБИЛНА ГРУПА

На ваше разположение е мобилна група от доказани професионалисти с модерна техника за извършване на профилактични медицински прегледи при вас на място

ОБУЧЕНИЯ

Ние предлагаме специализирани обучения с възможност за присъствена или дистанционна форма на обучение

ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

ОБУЧЕНИЯ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ИНСТИТУЦИЯТА

ОБУЧЕНИЯ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ - ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

ДИСТАНЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ИНСТИТУЦИЯТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪГЛАСНО ВОДЕЩАТА ТЕМАТИКА НА EU – OSHA

ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ – ЧРЕЗ НАШИ ПАРТНЬОРИ

Заявки

Моля изберете темата на заявката и попълнете необходимите данни. С радост ще отговорим на Вашето запитване.

НОВИНИ

Както винаги сме тук за Ваше удобство, можем да проведем измерванията и през ваканционните период.

Напомняме, че нашата лаборатория предлага измервания на факторите на работната среда, включително и микроклимат. Съгласно изискванията на законодателството, измервания на микроклимата (температура, влажност и скорост на движение на въздуха) се правят с честотата на оценката на риска, а самите измервания трябва да бъдат както за студен, така и за топъл период.
Останалите измервания, които ние извършваме, обхващат както физични фактори, т.е. освен микроклимата тук са осветеност, шум в работна среда, в административни сгради и в урбанизирани територии, вентилация, така и измервания на електрически уредби: импеданс на контура „фаза - защитен проводник“, защитно заземяване на електрически табла, машини, мълниезащита, дефектно токова защита (защитни прекъсвачи). Като отделна услуга извършваме и проверка на състоянието на електрически табла с термографска камера. При тази проверка може да се установят слаби връзки, прекомерно натоварване на само една фаза и други реални проблеми, които сме откривали по време на този тип проверки.

Също така нашата лаборатория извършва измерване на защитно заземяване, импеданс на контура „фаза – защитен проводник“, защитни прекъсвачи (дефектно-токова защита), вентилация, осветеност, микроклимат, шум в работна среда, в жилищни и административни сгради и в урбанизирани територии (последното включва и измервания за промяна на работно време на заведения).
Отделно от това, извършваме проверка на състоянието на електрически табла с термографска камера. При тази проверка може да се установят слаби връзки, прекомерно натоварване на само една фаза и други реални проблеми, които сме откривали по време на този тип проверки.

Всички новини

Свържете се с нас

02 8680511, 0888 850396 Д-Р ТОДОР ИВАНОВ

Работно време: понеделник до петък от 08:30 до 17:00

СОФИЯ 1172, ж.к. ДИАНАБАД, ул. КРУМ КЮЛЯВКОВ №15А
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕТАЖ 1 ОФИС 2