Служба по
трудова медицина

Работно време: понеделник до петък от 08:30 до 17:00

0888 850 396
Image description

РАБОТИМ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАМЕ И ОБИЧАМЕ ТОВА, КОЕТО РАБОТИМ

СТМ-ПЛЮС е създадена през 1999 година и непрекъснато надгражда нови дейности и увеличава екипа си от доказани специалисти. Ние предлагаме на нашите клиенти цялостно обслужване в областта на трудовата медицина.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Нашата служба по трудова медицина е акредитирана по ISO 9001-2015

ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Разполагаме с лаборатория за измерване на фактори работна среда и електробезопасност акредитирана по ISO 17020-2012

МОБИЛНА ГРУПА

На ваше разположение е мобилна група от доказани професионалисти с модерна техника за извършване на профилактични медицински прегледи при вас на място

ОБУЧЕНИЯ

Ние предлагаме специализирани обучения с възможност за присъствена или дистанционна форма на обучение

ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

ОБУЧЕНИЯ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ИНСТИТУЦИЯТА

ОБУЧЕНИЯ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ - ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

ДИСТАНЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ИНСТИТУЦИЯТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪГЛАСНО ВОДЕЩАТА ТЕМАТИКА НА EU – OSHA

ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ – ЧРЕЗ НАШИ ПАРТНЬОРИ

Заявки

Моля изберете темата на заявката и попълнете необходимите данни. С радост ще отговорим на Вашето запитване.

НОВИНИ

- За удължаване на работно време - примерно на заведения.
- За работно време (когато обекта се открива за първи път, често се изисква от общините, понякога преди отварянето на обекта, понякога след него).
- При оплаквания от шум от обект.
Разбира се, отстъпките в цените на измерванията, които нашата лаборатория предлага, важат и за това измерване. Измерването се извършва с нашия шумомер от клас 1, най-високата възможна точност.

Малко пояснения относно периодите на деня, както са разгледани от нормативната база, по която оценяваме съответствието:
1. Денят се дели на три периода: дневен, от 7 до 19 ч., вечерен, от 19 до 23 ч. и нощен, от 23 до 7 ч.
2. Териториите, в които се измерва шума също са разделени на няколко типа (например централни градски части или производствено-складови зони). Всяка от тях има различни гранични стойности на нивото на шум.
3. Измерванията се извършват със стандартизирани методи, от нашата акредитирана лаборатория, а акредитацията ни за тези измервания е предоставена и се следи от държавна агенция.
И накрая - малко интересни сведения за шума. Звуците, които определяме като шум и най-често забелязваме, когато ни е неприятен, са трептения и вълни, които достигат до нас чрез въздуха. Всеки звук има честота на трептене, която се измерва в херци (Hz). По-просто казано, това е колко пъти в секунда трепти източника, който издава звука. Човешкото ухо възприема звуци с честоти от 20 до 20 000 Hz.
Влиянието на шума върху човешкия организъм зависи от нивата на шума и продължителността на излагането. Има различни негативни последици, от предимно психологични - лесна раздразнимост, трудно съсредоточаване, до най-различни физически последици, като високо кръвно и други.

Тъй като това измерване вероятно не е познато на повечето хора, ще започна с проблемите, които могат да бъдат открити и след това разрешени. Ако имате прекъсвания на захранването, изключвания на бушони и други проблеми с неясен характер и причини във Вашата електрическа мрежа – то това измерване е за Вас.
Накратко, какво представлява обследването с термографска камера:
- позволява да идентифицирате незабавно прегрелите компоненти в електрическите инсталации;
- можете да откриете влошени връзки, поради разхлабване или корозия;
- да откриете кои кабели са претоварени или пречупени.
Нашият екип може да дойде при Вас, да заснеме таблата и още в процеса на това измерване може да се открият проблемите на електрическата мрежа.

И така, ако още се колебаете относно това измерване, а имате прекъсвания на захранването, изключвания на бушони и други неясни проблеми в електрическата мрежа – обадете ни се и ние ще Ви помогнем в разрешаването им.
Също така напомняме, че все още важи 10% процентна отстъпка в цените на всички наши измервания.

Всички новини

Свържете се с нас

02 8680511, 0888 850396 Д-Р ТОДОР ИВАНОВ

Работно време: понеделник до петък от 08:30 до 17:00

СОФИЯ 1172, ж.к. ДИАНАБАД, ул. КРУМ КЮЛЯВКОВ №15А
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕТАЖ 1 ОФИС 2