Служба по
трудова медицина

Работно време: понеделник до петък от 08:30 до 17:00

0888 850 396
Image description

РАБОТИМ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАМЕ И ОБИЧАМЕ ТОВА, КОЕТО РАБОТИМ

СТМ-ПЛЮС е създадена през 1999 година и непрекъснато надгражда нови дейности и увеличава екипа си от доказани специалисти. Ние предлагаме на нашите клиенти цялостно обслужване в областта на трудовата медицина.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Нашата служба по трудова медицина - разполагаме с опитен екип и дългогодишен опит в дейностите, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Разполагаме с лаборатория за измерване на фактори работна среда и електробезопасност акредитирана по ISO 17020-2012

МОБИЛНА ГРУПА

На ваше разположение е мобилна група от доказани професионалисти с модерна техника за извършване на профилактични медицински прегледи при вас на място

ОБУЧЕНИЯ

Ние предлагаме специализирани обучения с възможност за присъствена или дистанционна форма на обучение

ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

ОБУЧЕНИЯ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ИНСТИТУЦИЯТА

ОБУЧЕНИЯ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ - ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

ДИСТАНЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ИНСТИТУЦИЯТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪГЛАСНО ВОДЕЩАТА ТЕМАТИКА НА EU – OSHA

ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ – ЧРЕЗ НАШИ ПАРТНЬОРИ

Заявки

Моля изберете темата на заявката и попълнете необходимите данни. С радост ще отговорим на Вашето запитване.

НОВИНИ

Поради зачестилите към нас КАЗУСИ относно трудово-правни въпроси, трудови консултации в областта на нормирането и заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските, включително и назначаването и освобождаването на работещите и други трудови проблеми, които са извън обхвата на здравословните и безопасни условия на труд и трудовата медицина, но в значителна степен ангажират времеви ресурс (съответно пари) на всички работещи в Службата. Намирам за справедливо, че това изисква допълнително заплащане на положения труд. Във връзка с това учтиво Ви информирам, че консултации ще се дават само след уточняване обема на работа (работни часове) и съответното заплащане в аванс. Практиката за консултации по телефона и устно възлагане на задачи се прекратява считано от днес . Надявам се на разбиране от Ваша страна.
Сърдечни поздрави и бъдете здрави и успешни!
С уважение д-р Иванов

За да се свържете с нас:
- На телефони: 02/868 05 11, 0888 850 396;
- контакт на пощите: sofia_stm@abv.bg и office@trudmedicina.com

 ☛   Как стоят нещата с мълниезащитата на практика?

 ☛   Как можете да разберете дали Вашият дом и офис имат работеща защита? Много сгради имат изградена мълниезащита, но с течение на времето показателите ѝ се влошават значително. Как може да се установи реалното състояние и каква е нормативната уредба по въпроса? В края на статията има извадка от Наредба №4/2011 г., която касае мълниезащитата, но накратко - за да установите, трябва да се направи измерване.
 ☛   За Ваше удобство, ние предлагаме преференциални цени и бърза реакция, измерванеto е бързо и на практика веднага се установява дали сте защитени. Ние измерваме и малки и големи обекти.
 ☛   Разбира се, освен мълниезащитата, ние можем да проверим и състоянието на контакти, електротабла, защитно заземяване и термографска камера за обследване на електротаблата (за откриване на проблеми, слаби точки и места със слаб контакт).

 ☛   И накрая цитат от наредбата:
Съпротивлението на заземителите от мълниезащитната заземителна уредба, съгласно чл. 177 от Наредба № 4/2011 г., се контролира периодично в сроковете не по дълги от:
• Една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
• Две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);.
• Три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV;
(3) Периодичните проверки включват най-малко:
1. визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
2. измерване на съпротивлението на заземителите.
Категориите за мълниезащита, са съгласно чл.12 (1) от Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Всички новини

Свържете се с нас

02 8680511, 0888 850396 Д-Р ТОДОР ИВАНОВ

Mail: stmsofia@yahoo.com

Работно време: понеделник до петък от 08:30 до 17:00

СОФИЯ 1172, ж.к. ДИАНАБАД, ул. КРУМ КЮЛЯВКОВ №15А
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕТАЖ 1 ОФИС 2